Zařízení PDF Tisk Email

Známým nedostatkem vodných disperzí nanočástic nulamocného železa je jejich degradace (přeměna nulamocného železa na oxidy železa). Pro dosažení co nejvyšší efektivity těchto produktů je tedy nutná jejich aplikace co nejdříve po výrobě, prakticky znamenající nemožnost dlouhodobého skladování (průběh degradace produktu – viz. odkaz). Vodné disperze nZVI nejsou také příliš vhodné k dalším modifikacím a vývoji nových produktů vzhledem k částečné povrchové pasivaci nanočástic; daleko výhodnější se jeví modifikace suchých nanočástic a jejich aplikace do předem připravených roztoků.

 

Laboratorní dispergátor LD 05

Laboratorní dispergátor LD 05

Společnost NANO IRON, s.r.o. si je vědoma požadavků na stabilitu, reaktivitu a životnost vodných disperzí nanočástic nulamocného železa, stejně tak i požadavků na vývoj dalších produktů vyžadujících přípravu disperzí nanočástic v různých roztocích, jak ve výzkumných laboratořích, tak při průmyslových aplikacích. Proto společnost NANO IRON uvádí na trh laboratorní dispergátor LD 05 pro dispergaci nanočástic nulamocného železa (práškový produkt Nanofer 25P) v téměř libovolném roztoku. Stejně tak jsou k dispozici průmyslová dispergační zařízení pro přípravu disperzí o větších objemech.

 

Jedním z největších problémů, se kterým se naši zákazníci potýkají, je také identifikace aktivní látky, tedy nanočástic nulamocného železa v dodávané suspenzi. Pouze množství a velikost reaktivních nanočástic určuje účinnost suspenze. Dosud nejpoužívanější Mössbauerova spektroskopie je velmi nákladná a odborně náročná metoda pro určení množství nanočástic nulamocného železa. Z tohoto důvodu uvádí společnost NANO IRON na trh nZVI TESTER, který pomocí jednoduché metody umožní zákazníkům i v polních podmínkách relativně přesně stanovit kvalitu dodané suspenze.

 

NZVI tester v kufříku

nZVI TESTER uložený v kufříku