Produkty PDF Tisk Email

NANO IRON, s.r.o. nabízí nanočástice nulamocného železa ve formě vodných suspenzí i práškových produktů:

nZVI prášek:

  • NANOFER STAR – NOVÝ na vzduchu stabilní nanoprášek, obsahující povrchově stabilizované nanočástice Fe(0).
  • NANOFER 25Ppyroforický nanoprášek obsahující nanočástice Fe(0) bez povrchové modifikace, uchovávaný v inertní dusíkové atmosféře.

nZVI suspenze:

  • NANOFER 25S – vodná disperze nanočástic Fe(0) stabilizovaná biodegradovatelným organickým a anorganickým modifikátorem.
  • NANOFER 25 – vodná disperze nanočástic Fe(0) stabilizovaná pouze anorganickým modifikátorem.

 

Nanočástice nulamocného železa produkované jedinečnou technologií společnosti NANO IRON, s.r.o. vykazují střední velikost částic 50 nm, průměrnou plochu povrchu 20-25 m2/g, úzkou velikostní distribuci 20-100 nm a vysoký obsah železa v rozmezí 80-90 hmotnostních %. Podrobné charakteristiky železných nanočástic.


Primárně produkované (nestabilizované) nanočástice Fe(0) s rekordně malým rozměrem a úzkou velikostní distribucí pohledem skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).