O společnosti PDF Tisk Email

NANO IRON, s.r.o. byla zřízena v roce 2008 s hlavním cílem výroby nanočástic elementárního železa a jejich využití na tuzemském i světovém trhu, včetně technické podpory při aplikacích. Společnost disponuje unikátní , ekologicky šetrnou a bezodpadovou technologií umožňující produkci nanočástic Fe(0) v průmyslovém měřítku s téměř neomezenou výrobní kapacitou. Produkované nanočástice železa se vyznačují rekordně malým rozměrem s úzkou velikostní distribucí (20-100 nm), velkou plochou povrchu, mimořádně vysokou reaktivitou a vynikajícími migračními vlastnostmi. Díky sofistikovanému stabilizačnímu procesu lze nanočástice dodávat ve formě dlouhodobě stabilních vodných disperzí (NANOFER 25S, NANOFER 25) s širokým aplikačním potenciálem zejména v reduktivních technologiích čištění podzemních a pozemních vod. Jako nadstandardní produkt, NANO IRON, s.r.o. také nabízí čistý nanoprášek nulamocného železa v suchém stavu uchovávaný v inertní atmosféře (NANOFER 25P).

NANO IRON, s.r.o. je výrobní a výzkumnou společností zaměřující se také na vývoj nových ekologických aplikací nanočástic Fe(0), studium možností jejich efektivní stabilizace a reaktivity s vybranými polutanty. Na činnosti společnosti se podílí přední vědci (R. Zbořil, M. Mašláň) v oblasti syntézy a využití nanomateriálů na bázi železa.

Stabilizované nanočástice Fe(0) v produktu NANOFER 25S pohledem transmisní elektronové mikroskopie(TEM)