Úspěšné pilotní testy aplikace nanoželeza pro odstranění kontaminace podzemních vod v areálu KARA Trutnov PDF Tisk Email

Společnost EKORA s.r.o. ve spolupráci s NANO IRON, s.r.o., výrobcem vodných suspenzí a práškových produktů na bázi nanočástic elementárního železa (nZVI) provedla v areálu bývalé společnosti KARA Trutnov laboratorní a následně pilotní testy aplikace povrchově stabilizovaných nanočástic elementárního železa NANOFER 25S k odstranění kontaminace podzemních vod chlorovanými ethyleny a šestimocným chrómem.

Výsledky pilotních testů byly až překvapivě nadějné! Pozorován byl okamžitý pokles koncentrací šestimocného chrómu ze vstupních hodnot (0,1 a 42 mg/l) až na hodnoty detekčního limitu stanovení (<0,005 mg/l) a ani v průběhu následujících 45 dní nedošlo k jejich opětovnému nárůstu. V okolí aplikačních vrtů tak bylo odstraněno 100% šestimocného chrómu, který byl redukován a ve významně méně toxické formě pevně vázán v horninovém prostředí.

 

 

Dále byl na vrtu ME-24 pozorován pozvolný pokles koncentrací sumy chlorovaných uhlovodíků z počátečních 4200 ug/l na 1300 ug/l (týden po aplikaci) a dále na pouhých 20 ug/l (45 dní po aplikaci). Odstraněno bylo 99,55 % sumy ClU, z toho až 100% PCE, TCE a VC a 99,2% cis-1,2-DCE. V kinetice odbourávání chlorovaných ethenů nebyly shledány významné rozdíly v rychlosti úbytku PCE, TCE, DCE a VC.

Celý článek: Enviweb