Chemicky podporované in situ sanační technologie PDF Tisk Email

Dovolujeme si Vás informovat o nové knize zaměřené na in-situ sanační technologie, která je dostupná u Vydavatelství VŠCHT Praha. Věříme, že tato publikace podpoří rozvoj a používání těchto technologií v České Republice.

 

Anotace:

Předností sanačních metod založených na chemickém či biologickém působení na kontaminované prostředí je jejich použití in situ, které nevyžaduje dlouhodobé nadzemní instalace ani čištění vyváděných roztoků či plynů. Jsou to navíc většinou metody relativně rychlé a umožňují dosáhnout výrazného sanačního efektu v časovém horizontu měsíců či několika málo let.

V knize je věnována největší pozornost in situ redukci za pomoci nanočástic na bázi elementárního železa, ale jsou diskutovány i další redukční a oxidační činidla, mikrobiálně podpořená reduktivní dehalogenace, použití permeabilních reaktivních bariér a oxidačně-redukční mokřadní systémy. Samostatné kapitoly jsou věnovány použití imobilizovaných mikroorganismů pro čištění odpadních vod a doprovodným technikám karotážního měření, selektivního odběru vzorků z maloprůměrových vrtů a ekonomickým či ekologickým aspektům sanačních prací.

Výklad zahrnuje geochemické základy procesů, působení činidel na kontaminanty, popis technologií i praktické otázky provedení laboratorních ověřovacích experimentů, pilotních testů na konkrétních lokalitách a výsledky plných sanačních aplikací.