Laboratorní a průmyslový dispergátor PDF Tisk Email

 

Společnost NANO IRON uvádí na trh dispergační jednotky pro výrobu vodných suspenzí nanočástic nulamocného železa spolu s nanopráškem NANOFER 25N.

 

Nanoprášek nulamocného železa NANOFER 25N uchovávaný pod inertní ochranou atmosférou na rozdíl od vodných suspenzí nedegraduje - je ho tak možné skladovat po neomezeně dlouhou dobu.

 

Příprava suspenze z nanoprášku pomocí dispergačních jednotek a následná aplikace čerstvého materiálu zabezpečuje nejnižší možnou míru aglomerace, sedimentace a degradace produktu, jinými slovy je tímto způsobem dosaženo nejvyšší možné efektivity nanočástic elementárního železa. NANOFER 25N je dodáván v kovových sudech obsahující 1kg nebo 10kg tohoto produktu.

 

Průmyslový dispergátor DI 50 umožňuje výrobu až 50kg suspenze v jedné dávce a je určen především k přípravě většího množství materiálu pro in-situ sanaci podzemních vod a další aplikace přímo na místě.

 

Laboratorní dispergátor DL 05 umožňuje výrobu až 500g suspenze během dvaceti minut, je tedy vhodný především pro přípravu různých suspenzí v laboratořích zabývajících se výzkumem nanočástic nulamocného železa.

 

Dispergační jednotky je možné rovněž použít pro přípravu EZVI (emulsified zero-valent iron) – vyžadována licence NASA.