Nanoprášek NANOFER STAR PDF Tisk Email

balení NANOFERu STAR: 5kg, 1kg, 100g

NANOFER STAR je NOVÝ NA VZDUCHU STABILNÍ nZVI prášek obsahující povrchově stabilizované nanočástice Fe(0), který byl vyvinut ve spolupráci s RCPTM.

Produkt je:

  • Surface stabilized (povrchově stabilizovaný)
  • Transportable (přepravitelný)
  • Air-stable (na vzduchu stabilní)
  • Reactive (reaktivní)

jinými slovy je jednodušeji a bezpečněji skladovatelný, přepravitelný, manipulovatelný a zpracovatelný v porovnání s nestabilizovaným nZVI práškem NANOFERem 25P, přesto si ale NANOFER STAR zachovává extrémní reaktivitu s redukovatelnými polutanty ve vodním prostředí.

NANOFER STAR je určen pro přímou aplikaci, ale také pro přípravu vodných suspenzí používaných při in-situ sanaci podzemních vod a dalších aplikacích.

Produkt je dostupný pro laboratorní experimenty i průmyslové aplikace. Malý vzorek (100g) NANOFERu STAR je nabízen zdarma pro první vyzkoušení.

VÝHODY NANOFERU STAR:

  • Stabilizace tenkou anorganickou slupkou chrání nZVI proti rychlé oxidaci (degradaci) při styku se vzduchem (produkt není pyroforický, jednoduše se manipuluje, náklady na balení a přepravu jsou daleko nižší v porovnání s NANOFERem 25P, atd.).
  • NANOFER STAR si i přes svou povrchovou stabilizaci zachovává vysokou reaktivitu ve vodném prostředí (viz. graf níže).
  • Až 80% úspora nákladů na dopravu: v porovnání s vodnými suspenzemi (obsahující 20% nanočástic a 80% vody) se přepravují pouze reaktivní nanočástice, voda je použita až na místě aplikace.
  • Prakticky neomezená doba skladovatelnosti v uzavřeném balení.
Mossbauerovo spektrum ukazující vysoký obsah elementárního železa (>90%) stabilizovaného dvojitou slupkou FeO-Fe3O4.
nZVI – šedé spektrum. Fe3O4 – modré spektrum. FeO – zelené spektrum.
TEM snímky nanočástic s oxidickou slupkou.
Redukce PCE suspenzí NANOFERu 25 (10g NANOFERu 25 obsahuje 2g nanočástic) a práškem NANOFER STAR (2g).
Redukce TCE suspenzí NANOFERu 25 (10g NANOFERu 25 obsahuje 2g nanočástic) a práškem NANOFER STAR (2g).
Redukce cDCE suspenzí NANOFERu 25 (10g NANOFERu 25 obsahuje 2g nanočástic) a práškem NANOFER STAR (2g).
Redukce tDCE suspenzí NANOFERu 25 (10g NANOFERu 25 obsahuje 2g nanočástic) a práškem NANOFER STAR (2g).
Redukce CIU suspenzí NANOFERu 25 (10g NANOFERu 25 obsahuje 2g nanočástic) a práškem NANOFER STAR (2g).