Suspenze NANOFER 25S PDF Tisk Email

Vodná disperze nanočástic Fe(0) se speciální povrchovou modifikací, která je založena na kombinaci biodegradovatelného organického a anorganického stabilizátoru. Díky úzké velikostní distribuci částic a sofistikovanému stabilizačnímu procesu se produkt vyznačuje nejen vysokou reaktivitou při styku s organickými i anorganickými polutanty, ale také velmi nízkou mírou aglomerace a tudíž i vynikajícími migračními a sedimentačními vlastnostmi. Je určen především pro aplikace v reduktivních technologiích čištění kontaminovaných podzemních vod.

UPOZORNĚNÍ: Prosím přečtěte si pokyny pro skladování - viz. Distribuce a skladování

Bezpečnostní list produktu NANOFER 25S ke stažení

TEM snímky nanočástic NANOFER 25S stabilizovaných kombinací organických a anorganických fází
Fotografie demonstrující nízkou míru aglomerace a pomalou sedimentaci stabilizovaných nanočástic NANOFER 25S. Vlevo: Nanočástice bezprostředně po dispergaci. Uprostřed: po 1 hod bez míchání. Vpravo: Nanočástice po 5 h bez míchání. Hmotnostní obsah nanočátic v disperzi: 20%.