Suspenze NANOFER 25 PDF Tisk Email

Extrémně reaktivní vodná disperze nanočástic Fe(0) stabilizovaných výhradně anorganickým modifikátorem. Produkt se vyznačuje extrémně vysokou reaktivitou, ale vyšší mírou aglomerace a rychlejší sedimentací.

UPOZORNĚNÍ: Prosím přečtěte si pokyny pro skladování - viz. Distribuce a skladování

Bezpečnostní list produktu NANOFER 25 ke stažení


TEM snímky nanočástic NANOFER 25 stabilizovaných nanostrukturní anorganickou slupkou