Distribuce a skladovani PDF Tisk Email

Společnost je připravena poskytnout vzorky vodných suspenzí NANOFER 25 a NANOFER 25S a také nově suchý na vzduchu stabilní prášek NANOFER STAR, určené především pro vědecké a průmyslové účely. Společnost si vyhrazuje právo odmítnutí zaslání vzorku. Větší vzorky jsou poskytovány za dohodnutých podmínek.

Pro průmyslové aplikace je produkt zasílán ve formě vodné disperze i suchého prášku.

 

Pokud máte zájem o vzorky našich produktů NANOFER, kontaktujte nás prosím.

 

Vzorky produktů Nanofer 25 and Nanofer 25S pro laboratorní experimenty

Vzorky pro testování jsou poskytovány za těchto podmínek:

  • První 3 vzorky (každý o hmotnosti 100g) zabalené v kartonové krabici jsou poskytovány zdarma. Je možné kombinovat různé specifikace produktů. Další vzorky jsou placené.
  • Vzorky o větším objemu jsou poskytovány za dohodnutých podmínek.

Pokud máte zájem o vzorky našich produktů NANOFER, kontaktujte nás prosím.

 

Distribuce a skladování vodných disperzí – Nanofer 25 a Nanofer 25S

Vodné disperse jsou dodávány v kanistrech o hmotnosti 10, 20 a 40kg (volitelně: 0,5kg v PET láhvi, větší objemy v IBC kontejnerech).

V souvislosti s probíhajícím testováním a poznáváním našeho výrobku si Vás dovolujeme upozornit, že NANOFER 25 a NANOFER 25S jsou extrémně reaktivní disperze nanočástic železa, které při styku s kyslíkem (i obsaženým ve vodě), prudce oxidují. Fe(0), které dokáže tak účinně redukovat polutanty v kontaminovaných vodách, se mění na Fe3O4 – magnetit. Z tohoto důvodu je třeba materiál zpracovat co nejdříve. Více informací najdete v článku Stárnutí produktu.

 

Distribuce a skladování práškových produktů – NANOFERu STAR a NANOFERu 25P

NANOFER STAR je dodáván v kovových plechovkách (100g, 1kg, 5kg). Produkt může být skladován po neomezeně dlouhou dobu v originálním balení, v chladu a suchu. Zabraňte prosím kontaktu prášku s vodou nebo zvýšenou teplotou před jeho použitím.

NANOFER 25P je distribuován ve speciálních plynotěsných kontejnerech, které je nutno zakoupit, popř. zálohovat. Pro aplikaci je nutné zakoupit speciální dávkovací zařízení, umožňující přesně dávkovat požadované množství NANOFERu 25P do jakýchkoli disperzí pod ochrannou atmosférou inertního plynu.

Ověřená doba skladování: NANOFER 25P lze skladovat neomezeně, občas je nutno zkontrolovat tlak inertního plynu a popřípadě upravit.