Dichlorethen (DCE) PDF Tisk Email

Dichlorethen (C2H2Cl2)

Charakteristika: Dichlorethen (DCE) se dělí na tři izomery: 1,1-Dichlorethen, cis-1,2-Dichlorethen a trans-1,2-Dichlorethen. Je bezbarvý, těkavý, vysoce hořlavý s velmi silným zápachem a chemicky stálý. Má jen slabý narkotický účinek, ale o to silnější je jeho dráždivý účinek.

Použití: DCE se používá jako rozpouštědlo pro vosky, pryskyřice, tuky, polymery a laky. Je využíván jako meziprodukt při přípravě jiných chlorovaných rozpouštědel.

Toxicity: Dichlorethen je obecně škodlivá látka. Tato látka může do těla exponované osoby proniknout vdechnutím, požitím, ale i pokožkou. Při větším zasažení může dojít až k poškození centrální nervové soustavy nebo poškození jater a ledvin. DCE je toxický, má narkotické a hepatotoxické účinky. Je karcinogenní nebo potenciálně karcinogenní.

Reakce s nZVI: Chlorované uhlovodíky jsou toxické látky, patřící k nejběžnějším polutantům podzemní vody a z přírodního prostředí se odbourávají velmi dlouhou dobu. Odstranění chlorovaných uhlovodíků pomocí nulamocného nanoželeza testoval J. Hanuš z Technické univerzity v Liberci v r. 2009. Touto cestou děkujeme Doc. Dr. Ing. Miroslavu Černíkovi, CSc. a Ing. Bc. Štěpánce Klímkové za poskytnutí potřebných studií a materiálů.

Následující obrázky zobrazují reakce s nulamocným nanoželezem ~2g/l (po 20 dnech od aplikace je stále přítomné nZVI), které je modifikováno řepkovým olejem, CMC=CarboxyMethyl Cellulosou a AX = axilátem (kyselina polyakrylová).

Redukce 1,1-DCE  modifikovaným nZVI (nZVI prášek Nanofer 25N dispergovaný v oleji laboratorním dispergátorem DL 05).
Redukce 1,1-DCE modifikovanými nZVI suspendovanými produkty NANOFER 25 a NANOFER 25S.
Redukce cis-1,2-DCE  modifikovaným nZVI (nZVI prášek Nanofer 25N dispergovaný v oleji lab. dispergátorem DL 05).
Redukce cis-1,2-DCE modifikovanými nZVI suspendovanými produkty NANOFER 25 a NANOFER 25S.
Redukce trans-1,2-DCE  modifikovaným nZVI (nZVI prášek Nanofer 25N dispergovaný v oleji lab. dispergátorem DL 05).
Redukce trans-1,2-DCE  modifikovanými nZVI suspendovanými produkty NANOFER 25 a NANOFER 25S.