Aplikace produktů NANOFER PDF Tisk Email

Nanočástice α-Fe se zejména v posledních letech stávají strategickým materiálem s obrovským aplikačním potenciálem v řadě moderních nanotechnologií. Díky svým mimořádným redukčním schopnostem, malému rozměru v řádu několika desítek nanometrů a vysoké reaktivitě vůči široké škále toxických látek jsou tyto ultrajemné částice aplikovatelné v redukčních technologiích sanace podzemních i povrchových vod. Ve srovnání s jinými používanými postupy čištění vod, je využití nulamocných nanočástic Fe(0) ekologicky šetrnou technologií, neboť produktem transformace Fe(0) jsou netoxické a v přírodě hojně se vyskytující oxidy železa (především magnetit - Fe3O4).

Application diagram of Zero-Valent Iron Nanoparticles